Kiến thức

Vá lỗ hổng doanh nghiệp

Lỗ hổng doanh nghiệp Theo các chuyên gia, một số “lỗ hổng doanh nghiệp” khiến các doanh nghiệp Việt có điểm quản trị thấp là: Không có tính độc lập giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị, thông tin không minh bạch và không có định hướng. Kết quả rà soát của Tập …

Từ điển năng lực

Từ điển năng lực là gì? Sự khác nhau giữa năng lực hành vi và năng lực chuyên môn Có năng lực mới có thể hoàn thành công việc được giao, tuy nhiên chỉ năng lực chuyên môn là không đủ, nhân viên cần phải có các kỹ năng, hành vi phù hợp để hoàn …

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp – Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Công ty đã xây dựng được chiến lược để thực hiện sứ mệnh và hiện thực hóa tầm nhìn. Ví dụ như Công Ty A đã …

Xây Dựng Chiến Lược Tài Chính

Xây Dựng Chiến Lược Tài Chính Chiến lược tài chính là gì? Mục tiêu kinh doanh của công ty là lợi nhuận. Lợi nhuận tăng theo thời gian năm này sang năm khác một cách bền vững. Bền vững ở đây được hiểu là công ty phát triển toàn diện, nào là năng lực con …

Cam kết

1. Được hoàn ngay 80% học phí nếu không hài lòng về khóa học
2. Được giới thiệu miễn phí vào làm việc ở các sàn BĐS sau khi hoàn tất xong khóa học

Học miễn phí

1. Được học thử 01 buổi demo miễn phí về kinh doanh Online
2. Được đăng ký học lại miễn phí trong vòng 12 tháng nếu chưa thực hành được

Hỗ trợ miễn phí

1. Sau khóa học được cung cấp miễn phí hệ thống và công cụ kinh doanh Online
2. Được hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn miễn phí về kinh doanh Online